Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΧΩΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών - Google Chrome_2012-12-07_17-31-39Επ΄ αφορμής συζητήσεων αναφορικά με την πρωτοβουλία κομματικού σχηματισμού για την δημιουργία φορέων με σκοπό την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ο ΙΣΑ, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, είναι λειτούργημα, στο οποίο δεν χωρούν διακρίσεις.

Η διάταξη του άρθρου 2 παρ.3 του Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», είναι σαφής και ορισμένη: «Το ιατρικό λειτούργημα ασκείται σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς και ισχύοντες κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Διέπεται από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διάκριση φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας».

Οι κομματικοί σχηματισμοί δεν δύναται να δημιουργούν δομές υγείας υπό περιορισμούς. Ο ρόλος του Κράτους είναι η προσφορά υγείας σε όλους του πολίτες. Επιπροσθέτως πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα από ιατρικού φορείς, πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τους οικείους ιατρικούς συλλόγους. (άρθρο 7 παρ.4 του Ν. 3815/2005).

Οι ελλείψεις του Κράτους δεν μπορεί να γίνονται πεδίο εκμετάλλευσης από κομματικούς σχηματισμούς, οι οποίοι θα διαμορφώνουν κατά το δοκούν την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s