ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

paratiritirio

Σκοποί του Παρατηρητηρίου και Γραφείου Τεκμηρίωσης είναι:

1. Η άμεση καταγραφή των περιστατικών ρατσιστικής βίας ,αλλά και οποιασδήποτε άλλης επικίνδυνης για τη δημοκρατία ενέργειας σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς

2. Η υποδοχή θυμάτων ρατσιστικής βίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω των εκπροσώπων τους

3. Η επικοινωνιακή ανάδειξη επιλεγμένων περιστατικών με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες των θυμάτων βίας.

4. Η συνδρομή(νομική ή άλλη)  στα θύματα των επιθέσεων σε επιλεγμένες περιπτώσεις

5.  Η επαφη με τις  εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο της κυβερνητικής συνεργασίας και κοινοβουλευτικού ελέγχου

6. Η ανάδειξη θετικών πρακτικών και παραδειγμάτων προσώπων και ομάδων που έμπρακτα αντιμετωπίζουν την άνοδο του νεοναζισμού και την έξαρση της ρατσιστικής βίας

Στα τηλέφωνα 210-3665472 και 210-3665456 καθώς επίσης και στο email againstneonazism@gmail.com, μπορείτε να καταγγείλει κάποιος  περιστατικά ρατσιστικής βίας .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s